Menu


Fødsel PDF Udskriv Email

Når et barn er født, skal det meddeles til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor.

Fødslen indberettes sædvanligvis af jordemoderen.

Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen via blanketten "fødselsanmeldelse". Den afleveres på kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.

Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed over barnet, afleveres tillige en "omsorgs- og ansvarserklæring", ligeledes senest 14 dage efter fødslen.

De relevante blanketter kan rekvireres på kirkekontoret eller hentes på hjemmesiden Personregistrering.dk.

Medlemskab af Folkekirken sker ikke automatisk ved anmeldelse af fødslen, men sker kun ved dåb.