Menu


Takster på Trige kirkegård PDF Udskriv Email

Takster

Trige Kirkegård

2018

Gravstedstyper

Trige Kirkegård tilbyder for øjeblikket følgende gravstedstyper:

Traditionelle kistegravsteder, urnegravsteder, urnenedsættelse i plæne og urnenedsættelse i plæne med plade. Nedsættelse af kiste i plæne, anonymt eller med plade, har der hidtil ikke været tradition for at bruge på Trige Kirkegård, men et område i afdeling A (syd for kirken) er planlagt anvendt hertil.

 

Fredningstider

På Trige Kirkegård er fredningstiden for kistegrave 20 år og for urnegrave 10 år.

For god ordens skyld bemærkes det, at fredningstiden for kistegrave hidtil har været 25 år, men Sundhedsstyrelsen har godkendt, at den nedsættes til 20 år.

 

Takster
Takststrukturen på alle kommunens kirkegårde og dermed også på Trige Kirkegård ændredes pr. 1. september 2012. Taksterne reguleres efterfølgende med pristallet ved hvert årsskifte.

 

Erhvervelse (jordleje)

for medlemmer af folkekirken i forbindelse med alle typer begravelse eller bisættelse: 0 kr. (For ikke-medlemmer, se side 4).

 

Kiste- og urnegravsteder

Obligatorisk vedligehold af indramning af gravsted i fredningsperioden.

Priserne gælder for medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken samt for medlemmer af valgmenigheder. Ydelsen er obligatorisk, og graveren udsteder faktura på ydelsen i forbindelse med erhvervelsen.

Anlæg af selve gravstedet er ikke omfattet af den obligatoriske ydelse.

 

Pris med moms

Pris pr. år

1 plads kistegravsted

2.960,60

148,03

2 pladser kistegravsted

4.297,20

214,86

Yderligere pr. plads ud over 2

1.528,00

76,40

Urnegravsted

1.045,60

104,56

 

Fornyelse: Samme takster lægges til grund for fornyelse i endnu en periode. Ønskes fornyelsen foretaget for en kortere periode end fredningstiden, tilpasses taksten forholdsmæssigt.

 

 

Plænegravsteder

Obligatorisk vedligehold af plænegravsteder, som udformes i et legat:

 

Pris med moms

Pris pr. år

Plæne med plade – Kistegrav*

11.375,40

568,77

Plæne med plade – Urnegrav

5.687,70

568,77

Ukendtes fællesplæne – Kistegrav*

8.465,20

423,26

Ukendtes fællesplæne - Urnegrav

2.645,40

264,54

*p.t. ikke aktuelt på Trige Kirkegård.

 

 

 

Priserne omfatter ikke udgift til plade, som skal afholdes af gravstedsejeren. Graveren vejleder med hensyn til udformning af plade.

 

Fornyelse: Samme takster lægges til grund for fornyelse af pladser i plæne med plade i endnu en periode. Ønskes fornyelsen foretaget for en kortere periode end fredningstiden, tilpasses taksten forholdsmæssigt.

 

Renholdelse af grave (ikke obligatorisk).

Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder ved indgåelse af en ét-årig aftale. Priserne gælder også for eventuel udstedelse af legat. Her skal priserne ganges med det antal år, det ønskede legat gælder for.

Pr. år

Pris med moms

1 plads kistegravsted

860,28

2 pladser kistegravsted

1.288,82

Yderligere pr. plads ud over 2

429,61

Urnegravsted

661,35

 

 

Forårs- og sommerblomster (ikke obligatorisk).

Kirkegården påtager sig pligten til at plante forårs- og sommerblomster for følgende beløb pr. år.
Priserne gælder også ved eventuel udstedelse af legat. Her skal priserne ganges med det antal år, det ønskede legat gælder for.Pr. år

Pris med moms, pr år

Stedmoder pr. stk.

17,00

Isbegonia pr. stk

17,00

Grandækning (ikke obligatorisk)

Kirkegården påtager sig pligten til at foretage grandækning for følgende beløb pr. år. Priserne gælder også ved eventuel udstedelse af legat. Her skal priserne ganges med det antal år, det ønskede legat gælder for.

Pr. år

Pris med moms

1 plads kistegravsted

296,28

2 pladser kistegravsted

486,75

Yderligere pr. plads ud over 2

148,13

Urnegravsted

222,21

 

Gravkastning og urnenedsættelse

 

Pris

Gravkastning/dækning

5.714,00

Nedsættelse af urne

608,44

Tillæg for gravkastning/dækning på lørdage

1.904,68

Tillæg for urnenedsættelse på lørdage

317,44

Beløbene er momsfri.

 

 

Særlige ydelser

 

Pris med moms

Pyntning af kastet grav

237,00

Graverens timeløn ved bestilt arbejde

449,71

 

 

Erhvervelse af gravplads på Trige Kirkegård for ikke-medlemmer af folkekirken
 samt valgmenighedsmedlemmer:

 

Pris

Pris pr. år

1 plads kistegravsted/kiste i fællesplæne

5.079,00

253,95

2 pladser kistegravsted

8.465,20

423,26

Yderligere pr. plads ud over 2

2.645,20

132,26

Urnegravsted/urne i fællesplæne

1.164,00

116,40

Beløbene er momsfri

 

 

Fornyelse: Samme takster lægges til grund for fornyelse i endnu en periode. Ønskes fornyelsen foretaget for en kortere periode end fredningstiden, tilpasses taksten forholdsmæssigt.

 

 

-----------------------------------------------------

Der tages forbehold for trykfejl.

 

For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til

graver Kenneth Svendson, tlf. 24494457 eller

kirkeværge Poul Erik, tlf. 61458698.