Menu


Navneændring PDF Udskriv Email

Ved ønske om navneændring rettes henvendelse til kirkekontoret.

Der skal fremsendes en ansøgning om navneændring, og blanketten til dette brug kan rekvireres ved henvendelse til kirkekontoret eller hentes på hjemmesiden Personregistrering.dk.

For visse navneændringer må der påregnes et sagsbehandlingsgebyr på 470 kr. I så fald afleveres dokumentation for, at gebyret er betalt, sammen med ansøgningen. 

Det er også muligt at indsende ansøgningen elektronisk ved anvendelse af digital signatur. Læs mere om mulighederne her.

Borgeren er selv ansvarlig for at fremkomme med oplysninger og dokumenter i sagen. 
Du kan læse mere om navne her.