Menu


Referat 15-5-2018 PDF Udskriv Email

 

Mødedeltagere: LKB, TQF, EE, AO, EJ, JC, MC, DS

Fra punkt 8 og frem: LHJ

Fra punkt 9 og frem: PV

Afbud: LH, RSS

 

DAGSORDEN PUNKT

SAGSINDHOLD

BESLUTNING/

KOMMENTARER

1. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

2. Indledning

Johannes

 

3. Meddelelser og Info

Se herunder.

 

4. Fælles personalekonsulent

Deltagelse i samarbejdet om fælles personalekonsulent med øvrige provstier i Aarhus Kommune. Til drøftelse på budgetsamråd d. 30. maj. Se bilagene.

Vi har spørgsmål til: Hvordan skal finansieringen foregå?

Hvilke behov vil en konsulent opfylde som Landsforeningen og Stiftet ikke kan dække?

5. Fælles kommunikationsmedarbejder

Deltagelse i samarbejdet om fælles kommunikationsmedarbejder med Aarhus Domprovsti. Til drøftelse på budgetsamråd d. 30. maj. Se bilagene.

Vi synes, at dette er en opgave som bør løses af Stiftet eller et større fællesskab end i oplægget. Vi har svært ved at se en fælles kommunikations medarbejder i det lokale arbejde. Når det er sagt, så stemmer vi ikke imod forslaget.

6. Byfest – lokalvandring

Lokalvandring i Spørring udarbejdet af Pernille Helleberg Stentoft for børn af 60-75 minutters varighed. 3000 kr.

Godkendt.

7. Koncert i kirken

Tilladelse til brug af kirken for koncert med børn. 13. juni.

Godkendt.

8. Budget 2019

 

Bidrag Budget afleveret d.14-05-2018 08:40 Godkendt.

TQF tilføjer yderligere 2 særlige indsatsområder.

9. Kvartalsrapport 1.kvartal

 

Gennemgået og godkendt.

10. Evt.

 

Der er modtaget klager over kirkegårdens vedligeholdelse.

 

Der er oprettet en konto ved Min Købmand til menighedsrådet.

11. Til næste møde.

 

 

 

 

Meddelelser og Info

 

DAGSORDEN PUNKT

INDHOLD

KOMMENTAR

2.1 Aktivitetsudvalg

 

Byfest planlægning. Der arrangeres byvandring lørdag, fælles morgenmad søndag, telt gudstjeneste søndag.

2.2 Orientering v/Peter

 

 

2.3 Orientering v/Lone

 

 

2.4 Div. post

 

Meddelelse og afsked fra stilling som overenskomst ansat sognepræst Lone Hindø med udgang fra okt. 2018.

2.5 Fra formanden

  • møde med PU – mulige datoer

  • orientering fra møde d. 19. april kl. 15.30 om samarbejde på Lisbjerg Kirkekontor

Linda orienterer om mødet på kirkekontoret. Der skal udarbejdes en ny vedtægt for samarbejdet.

 

Landskabsarkitekten har fremsendt 2 alternativer for niveausænkning som skal indarbejdes i renoveringsprojektet. Anders Glavind afventer stadig tilbage melding fra nationalmuseet.

 

Flere fra sognet har kommenteret på vores gudstjeneste planlægning. Der har ingen gudstjenester været i hverken Påske eller Pinse og der efterspørges regelmæssige højtider. Dette vil efterstræbes at blive forbedret.

2.10 Orientering fra Kirkeværge

Dato for kirkesyn?

Onsdag d 13/6 kl 16