Menu


Referat 17-4-2018 PDF Udskriv Email

Mødedeltagere: JC, TQF, MMC, EVJ, EE, LB, LHJ, POFV (fra kl. 20.45), AO

Afbud: LH, DS

Referent: LHJ

DAGSORDEN PUNKT

SAGSINDHOLD

BESLUTNING/

KOMMENTARER

1. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

2. Indledning

Thorkild

 

3. Meddelelser og Info

Se herunder.

 

4. Fødselsgaver

Besøg til alle nyfødte i Spørring sogn hvor en forælder er medlem. Inkl. brev om dåben, tiltag i Spørring for børn og familier, Noas ark bog. Anslået udgift/året 750 kr.

 • Peter klæder menighedsrådsmedlemmer på til lille besøg

 • Der indkøbes bøger som små gaver gives sammen med brochure om dåb + folder om aktiviteter i Spørring samt på sigt strikkegave (skal sættes i værk med tovholder)

 • indsats skal annonceres i bl.a. sognebladet når vi starter

5. Placering af likvider

Frie midler står i Nordea

Vi fortsætter med at have midler samlet i Nordea – dels forventer at komme under 750.000 kr i.f.m. renovering, dels er Nordea en stor, stabil bank.

6. Tur med 4. klasserne

Undervisningssamarbejde v/ Peter og Linda - heldagstur til Viborg. Bus kr 4550 + moms

Der bevilliges en ramme på 7000 kr til tur inkl. moms til bus og en forfriskning

7. Gulvvasker

9.000 kr + moms

Der bevilliges en ramme på maks 13.000 kr inkl. moms. Ruth indkøber

8. Evt.

 

 • Nøgle til Fælleshuset ligger i kirkens nøgleskab.

 • Deadline næste sogneblad 1.5.18

9. Til næste møde.

 

15. maj

 • budget punkt

 • Johannes indleder

 • Eva har brød med

 

Meddelelser og Info

DAGSORDEN PUNKT

INDHOLD

KOMMENTAR

2.1 Aktivitetsudvalg

 • byfest planer

Byfest flyttes til sportspladsen

Børnevandring med Vandrende P: Linda clearer med Egnsarkiv. Louise sp. i.f.t. dato (lørdag under byfest) og pris.

Jonas Rasmussen, dirigent, kommer til morgenmad og gudstjeneste og laver sanginstruktion og fællessang (2000kr)

Spaghetti gudstjeneste evaluering:

Fint arrangement, godt tidspunkt: søndag kl. 16. til gudstjeneste, kl. 17 til spisning. Fin mad men kun 4 kg kød. Østerby var god.

Foredrag med jagtkaptajn på kongeskibet om hans ture med kongefamilien på skibet

Merete prøver at lave en aftale med ham på den foreslåede dato 31. august kl. 19-21, hvor der er Festuge, og han er i Aarhus med Kongeskibet. Spørring er med i Aarhus Festuge!!!

Forfriskning undervejs, som aftales senere.

Vi skal også planlægge god annoncering

Billetter skal hentes inden – så vi ved, hvor mange der kommer. Inddrag evt. købmand i.f.t. afhentning

2.2 Orientering v/Peter

 

2.3 Orientering v/Lone

 

 

2.4 Div. post

 

Se DAP

2.5 Fra formanden

 • møde med PU – mulige datoer

 • møde d. 19. april kl. 15.30 om samarbejde på Lisbjerg Kirkekontor

Linda orienterer om, at hun er inviteret til møde 19. april om sognenes samarbejde på Kirkekontoret i Lisbjerg. Vi er særdeles tilfredse med serviceniveauet.

2.7 Orientering fra kontaktperson

 • Medarbejdermøde onsdag d. 21. marts

Fejl og mangler ved graverfaciliteter: Der mangler møderum, toilet og bad. Forslag fra Ruth. E#vt. Kan kapel inddrages, da det sjældent er i brug. der nedsættes et udvalg med henblik på at finde en løsning for graverfaciliteter. Johannes, Ruth og Thorkild er i udvalget.

2.8 Orientering fra ansættelsesudvalget

 

Udvalget er klar med stillingsopslag på kirkekulturmedarbejder

Stillingen slås op: Århus Onsdag, hjemmeside for kirkekulturmedarbejdere, Jobindex, sognets hjemmeside, FB i Spørringgruppen og lokale opslagstavler.

Jobsamtaler forventes indtil videre i juni.

2.9 Orientering fra istandsættelsesudvalget

 

Anders Glavind samler materiale fra landskabsarkitekt og Nationalmuseet. Landskabsarkitekten har tilrettet sin del af projektet, så det er blevet reduceret i pris og omfang.

2.10 Orientering fra Kirkeværge