Menu


Referat 14-11-2017 PDF Udskriv Email

 

 

Mødedeltagere: PV, LBK, AO, EE, MC, JC, TQF, DS

 

Afbud: LH, LHJ

DAGSORDEN PUNKT

SAGSINDHOLD

BESLUTNING/

KOMMENTARER

1. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

2. Meddelelser og Info

Se herunder.

 

3. Kollektliste

 

Alle søndage indsamles der til Menighedspleje. Undtaget til Høst gudstjenesten, hvor der indsamles til Kirkens Korshær.

4. Helhedsplanen for Kirkegården

v/Martina Rahkonen

  • Principperne for helhedsplanen

Martina præsenterer planen. Rådet har nu en uge (til d.21/11) til at studere projektet og komme med eventuelle rettelser. Herefter sendes det til godkendelse via Provstiet til Stiftet.

5. Kirkesangerstilling i Spørring

v/kontaktpersonen

Menighedsrådet er enige om et tilbud til kirkesangeren. Ølsted menighedsråd har opsagt samarbejdet om Kirkesangeren.

6. Regnskab 2016

Decisionsskrivelsen fra PU

Skrivelsen fra d.1/11-17 er fremlagt.

7. Kvartalsregnskab

pr. 30/9-2017

Gennemgået og godkendt.

7.B Sognegårds vedtægt

Udvalget har lavet et udkast.

Gennemgået og tilrettet.

8. Valg af formand

 

Linda B. Kristensen er valgt

9. Valg af næstformand

 

Thorkild Q. Frandsen er valgt

10. Valg af kirkeværge

 

Poul Erik Hørning er valgt

11. Valg af kasserer

 

Thorkild Q. Frandsen er valgt

12. Valg af sekretær

 

Dorte Svenstrup er valgt

13. Valg af kontaktperson

 

Johannes Carlsen er valgt

14. Valg af bygningskyndig

 

HF tømrer og Snedker

15. Valg af tegningsberettiget

 

Formand og kasser

16. Fastsættelse af datoer

Forslag om 7-8 møder om året

9/1-18, 6/3-18, 17/4-18, 15/5-18, 12/6-18, 14/8-18, 2/10-18, 13/11-18

17. Evt.

 

100 salmer evaluering.

Vejspejl ved kirkegården/Højgaardsparken.

Meddelelser og Info

DAGSORDEN PUNKT

INDHOLD

KOMMENTAR

2.1 Aktivitetsudvalg

 

 

2.2 Orientering v/Peter

 

 

2.3 Orientering v/Lone

 

 

2.4 Div. post

  • Minikalendere

 

2.5 Fra formanden

 

 

2.6 Orientering fra istandsættelsesudvalg

22. november-konsulentrunde TQF, LKB, PEJ, AGJ, EHJ deltager

 

2.7 Orientering fra kirkeværge

Understrygning af tag færdig.