Menu


Referat 09-10-2017 PDF Udskriv Email

Referat aktivitetsudvalgsmøde 9/10 2017

 

Til stede: Peter, Merete, Linda, Dorte og Louise (referent)

 

Evaluering Høstgudstjeneste

 • 80 wraps, ca. 15 tilbage. Super fra Hinnerup Bageren.

 • Gik godt, men lidt svært at få auktion/bud til at fungere – der er ikke helt nok antal kirkegængere/ikke forældre, der ikke er involveret i arrangementet.

 • Ideer til nytænkning: små og enkle kurve, som konfirmanderne SELV laver med ting fra haven, naboers og bedsteforældres haver. Peter køber ens kurve.

 

Arrangementer i nær fremtid

 

Foredragsaften med Morten Aagaard 9/11

 • Dorte bestiller kringle til 30

 • Merete og Dorte dækker borde kl. 16

 • Peter tager imod Morten

 

Bibliodrama med Lone Hindø 12/11

 • Vi spørger Lone til mødet i morgen, hvem hun har fået til at sørge for mad.

 

1. søndag i advent. Gudstjeneste, juletræstænding, gløgg og æbleskiver

 • Linda sender tekst til Louise.

 • Louise laver opslag på FB – måske fælles for julearrangementer.

 

2. søndag i advent 10/12 Lucia kl. 16. Efterfølgende risengrød i fælleshuset

 • Louise aftaler med Lone.

 • Louise laver opslag på FB – måske fælles for julearrangementer.

 

Juleklip i fælleshuset 14/12

 • Linda sender udkast til tekst til Louise

 • Louise laver opslag til FB – måske fælles for julearrangementer.

 

 

Nye arrangementer i foråret 2018

 

Lysmesse / time out 1/2 med Peter og medvirkende Drop In-kor og måske musik

 • Har vi lanterner, der kan stå udenfor?

 • Musik: Andre musikmedvirkende – Lucca måske?

 

Håndarbejds-/kreative søndage

 • Linda sender datoer til Peter, så de kan komme med i sognebladet – gerne så langt frem, der er planlagt.

 

Årlig børnegudstjeneste

 • For alle interesserede børn med familie

 • Særlig festligholdelse for dem, der har 5 års dåbsdag det indeværende år.

 • Efterfølgende fællesspisning

 • Underholdende indslag

 

Ideer til foredrags- og aktivitetsaftener

 • Smørrebrød, anden ramme, der er genkendelig

 • Charlotte Rørth – Merete forhører sig om mulighed for sogneaften i uge 8,9 eller 10 2018

 • Anja Lovén (indsamling)

 • Rejseforedrag – relation til kristendommen

 • Jazz-musik – Linda er blevet kontaktet

 • Byvandring, kirkerundvisning, udsigt fra kirketårnet i sensommeren

 • Børnearrangment: Frederiks flyverdragt (tidl. Har vi haft Hans Jørgen Østerby)

 

 

Sogneblad og Spørring Post

 

 • Deadline næste sogneblad 30. oktober: julehygge (Louise skriver), kyndelmisse (Peter skriver), håndarbejdsdage (Linda skriver).

 • Deadline på næste Spørring Post: 10/11 – al tekst om julearrangementer skal sendes til Yrsa. Louise gør det.

 • Peter sender skabelon om opsætning til kirkeblad – det kan være en mail med vedhæftet billede af side fra tidligere kirkeblad

 • Næste kirkeblad gælder arrangementer fra 9/12

 

 

Næste møde - juleafslutning: mandag den 18/12 kl. 20 hos Merete: evaluering af risengrød (med henblik på senere børnearrangement 15/4???), opdatering på foredragsaften, koordinere indlæg til sogneblad.