Menu


Referat 08-08-2017 PDF Udskriv Email

Mødedeltagere: MC, AO, JC, LKB, EJ, LHJ, DS

Afbud: LH, TQF, PV, EE, RSS

 

DAGSORDEN PUNKT

SAGSINDHOLD

BESLUTNING

1. Indledning

 

Ved Linda

2. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

3. Meddelelser og Info

Se herunder.

 

4. Minikonfirmandundervisning

Klage modtaget fra Trige forælder d.1. juni 2017

I lyset af brevet, vil vi gerne gå videre med hvordan man ville kunne gentænke mini-konfirmand undervisningen i pastoratet.

5. Sogneblad

Nedlæggelse af fællesmøder af Trige Menighedsråd

Vi er kede af denne nedlæggelse, og ønsker os at samarbejdet via møderne var fortsat.

6. Kirkesanger i pastoratet

Trige Menighedsråd ønsker ikke at samarbejde om kirkesanger. Se videresendte emails.

Det er vi meget kede af. Kirkesanger stillingerne fungerede rigtigt fint.

7. Samarbejdsaftale vedr. Regnskabskontoret i Lisbjerg

Revideret samarbejdsaftale til godkendelse.

Denne er endnu ikke modtaget fra Boris Sandvad.

8. Budget 2018

Ligningsbeløb: Kr. 897.025
Frist for budget 2018: 15. oktober

Vi tager det op på næste møde

9. Kvartalsrapport 2. kvartal

 

Gennemgået og godkendt.

10. Fælles annoncering

Flere sogne i Aarhus Nordre provsti annoncerer i Lokalavisen Nord på en fælles side.

Vi ønsker Fælles annoncering når vi har fundet en KIKU-medarbejder. Vi tænker at afprøve løsningen 1år og evaluerer herefter.

11. Skole-Kirke samarbejde - Musical

Projekt Lutter Luther
Ansøgning om 16.000 kr

Vi bevilliger ca.16.000 kr til projektet/musicalen.

12. Evt.

 

Fra Poul Erik:

Der indhentes ny pris på kirkegårdsmuren. De fleste mangler fra syn kan indgå i restaureringen.

Johannes:

Påtænker en kirketjener kursus for rådsmedlemmer/suppleanter

 

Meddelelser og Info

DAGSORDEN PUNKT

INDHOLD

KOMMENTAR

2.1 Aktivitetsudvalg

 

D.1/10: Høstgudstjeneste

D.9/11: sogneaften Morten Aagaard.

Vi arbejder med at lave et arrangement d 1. søndag i advent som sædvanligt. D 2. søndag i advent laver vi Lucia-optog i kirken og spiser risengrød i Fælleshuset efterfølgende. D.14/12: klippe/klistre og synge julesange i Fælleshuset.

2.2 Orientering v/Peter

 

 

2.3 Orientering v/Lone

 

Se fremsendte mail

2.4 Div. post

 

 

2.5 Fra formanden

Fælles udflugt: Indbydelse fra Ølsted

D.22/8 har LKB og JC møde med Poul Langagergård, (konsulent) om samarbejsaftaler.

2.6 Orientering fra istandsættelsesudvalg

 

Provsten har oplyst at der er konsulentrunde d 13/9.

2.7 Orientering fra Kirkegårdsfornyelsesudvalg

Se referat – plan forventes klar til oktobermødet

Nyopmåling: 29000 kr

Landskabsarkitekter: 65000 kr. brugt indtil nu.