Menu


16-11-16 Spørring konstituerende møde PDF Udskriv Email

Mødedeltagere: LKB, TQF, JC, AO, MMC, EE, LHJ, DS, LH, PV, EJ

Afbud: RSS

DAGSORDEN PUNKT

SAGSINDHOLD

BESLUTNING

1. Indledning

 

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

3. Underskrivelse af erklæring

Menighedsrådsløftet jf. Menighedsrådslovens §7

 

4. Valg af formand

jf Menighedsrådslovens §8 stk.3

LKB er valgt.

5. Valg af næstformand

jf Menighedsrådslovens §8 stk.3

TQF er valgt.

6. Valg af kirkeværge

jf Menighedsrådslovens §9 stk. 1

PEJ er valgt.

7. Valg af kasserer

jf Menighedsrådslovens §9 stk.2

TQF er valgt.

8. Valg af sekretær

jf Menighedsrådslovens §9 stk.4

DS er valgt.

9. Valg af kontaktperson

jf Menighedsrådslovens §9 stk.5

JC er valgt.

10. Valg af bygningskyndig

jf Menighedsrådslovens §9 stk.8

PN er valgt.

11. Valg af underskriftsberettiget

jf Menighedsrådslovens §9 stk.9

TQF og LKB er valgt.

12. Valg af stående udvalg

jf Menighedsrådslovens §17 stk. 1 se endvidere stk. 3 (der vælges 3)

Hele rådet er valgt.

13. Valg af medlem til Sognegårdsudvalg

 

JC er valgt

14. Valg af valgbestyrelse

jf. valglovens §6 stk. 1

LKB, TQF, JC er valgt.

15. Valg af formand for valgbestyrelsen

jf. valglovens §6 stk. 2

LKB er valgt.

16. Fastsættelse af mødedatoer

 

10/1-17

14/3-17

9/5-17

8/8-17

10/10-17

14/11-17

17. Evt.