Menu


16-11-16 Spørring afgående råd PDF Udskriv Email

Mødedeltagere: TQF, LBK, EJ, PEJ, PV, LH, JC, LHJ, DS

Afbud: RSS

DAGSORDEN PUNKT

SAGSINDHOLD

BESLUTNING

1. Indledning

 

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

3. Meddelelser og Info

Se herunder.

 

4. Regnskab 2015

PUs decisionsmeddelelse.

Gennemgået og godkendt.

5. Afskedsgave

Lisbeth Hejndorf er stoppet på Lisbjerg Regnskabskontor.

Vi bevilliger 200 kr. til afskedsgaven.

6. Evt.

 

Koncert med Indra i Ølsted d.22/11.

 

Meddelelser og Info

DAGSORDEN PUNKT

INDHOLD

KOMMENTAR

2.1 Siden sidst

Nanna og Kjeld Holm

Altertavleprojekt og sydamerne

Nanna/Kjeld: 20 deltagere. Godt arrangement.

Altertavleprojekt: 33 lokale børn har været med i projektet + 5 sydamer. God oplevelse.

2.2 Kommende aktiviteter og arrangementer

Bibliodrama 30.10

Julehygge i Fælleshuset med kaffe og kage, fællessang og evt. oplæsning. Dato 8.12.16

1. søndag i advent
Juletræsfesten og Lucia

Lysgudstjeneste 26. januar

Bibliodrama: God oplevelse. Gentages til foråret.

 

Juletræsfest/Lucia: 4/12.PV vender tilbage med detaljer til LHJ.

 

Julehygge/familie-aften d. 8/12 kl 19: LKB bestiller sirupslagkager. TQF køber slik. Drop-in koret deltager, og PV fortællerjulehistorier. Dorte køber ind til at foldestjerner.

2.3 Orientering v/Peter

 

Mini-konfirmanderne starter d.29/1-17. Gustav S Knudsen er vikar.

2.4 Orientering v/Lone

 

Højskolen er planlagt indtil feb. 2018.

2.5. Div. post

 

 

2.6 Orientering fra formanden

Gulv i Fælleshuset

Nyt gulv er bestilt. Skiftes de sidste dage i nov. så det er klar til 1. søndag i advent.

 

Konfirmation 2016/17: Der har været møde med konfirmand forældrene omkring kirkelukningen. De er bedt om at tænke over deres ønske og hente tilbud på telt mm. LKB og PV sikrer beslutnings grundlag til menighedsrådet.

 

Ang. kirkerenovering: Vi afventer stadig godkendelse på projektet. Det er ikke realistisk at forvente at renoveringen er påbegyndt i januar 2017.

2.7 Orientering fra kasserer

Møde i Lisbjerg ang. regnskabskontoret

Der arbejdes på nye vedtægter for samarbejde. Der skal ansættes en ny fuldtids medarbejder.